Akcia predĺžená do 31.7.2024
Ponúkame zľavu 40% na všetky naše produkty.
Mirosep s.r.o. - kvalitné české jímky
s certifikáciou a atestáciou.
ZAVRIEŤ
Do každej dierky patrí naše jímky
5 typov kde jímku použiť: 1/ U chát a chalúp bez kanalizácie 2/ Pri rodinných domoch bez prepadu 3/ V záhradkárskych kolóniách 4/ Ako zásobáreň vody 5/ Na zachytenie odpadových vôd

Plastové a sklolaminátové žumpy, septiky a nádrže na dažďovú vodu

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.sk

Nádrže na dažďovú vodu

Zelená sklolaminátová žumpa

Medzi nové trendy súčastnosti patrí hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie v zastavaných územiach. Zastavaním pozemku sa zmenší plocha pre prirodzené vsakovanie dažďových vôd. Najväčšie množstvo vôd sa zachytí na streche a taktiež na spevnených plochách okolo rodinných domov – túto dažďovú vodu je nutné nejakým spôsobom likvidovať – nie všade ale býva možnosť odvádzať túto vodu do potoka alebo do kanalizácie a podmienky pre vsiaknutie na pozemku nebývajú vždy vhodné (napr. ílovité podložie) – hrozí tak podmáčanie vlastného pozemku a nehnuteľnosti. Keď vezmeme do úvahy priemernú spotrebu pitnej vody na jedného obyvateľa (viac ako 100 litrov vody denne) a stále rastúcu cenu pitnej vody zistíme, že využívanie dažďovej vody je výhodné a hlavne ekonomické. Približne 50 % spotreby pitnej vody je totiž možné nahradiť zachytenou dažďovou vodou. Nároky na kvalitu vody spotrebovávanej v domácnosti nie sú rovnaké – v niektorých prípadoch je možné použiť len pitnú vodu (varenie, pitie, osobná hygiena, umývanie riadu), inde je možné použiť úžitkovú vodu - teda aj zachytenú zrážkovú vodu. Preto odporúčame dažďovú vodu zo zastavaných plôch zadržovať a ďalej ju využívať. Nepodmáčate si tak pozemok a ešte ušetríte náklady za pitnú vodu, ktorú by ste museli použiť!

Prečo využívať zrážkovú vodu?

 • cena pitnej vody sa neustále zvyšuje
 • ochrana pozemku a nehnuteľnosti pred jeho podmáčaním
 • neobsahuje chlór ani iné látky, preto je vhodná na zalievanie rastlín
 • je „mäkká“ a nespôsobuje usadzovanie vodného kameňa v potrubí ako upravená pitná voda

Dažďová voda dopadajúca na zastavané plochy väčšinou odtečie bez úžitku do kanalizácie alebo len vsiakne na pozemku. Vďaka našim nádržiam ju môžte akumulovať a ďalej využívať k rôznym účelom a tak napr. ušetriť náklady na domácnosť alebo ochrániť svoj majetok (pozemok a rodinný dom) pred podmáčaním.

Kde je možné zachytenú zrážkovú vodu využiť?

 • zalievanie záhrady (je možné to uskutočniť pomocou bežného čerpadla alebo napojiť automatický zavlažovací systém na zalievanie okrasných rastlín, trávnikov, ovocných stromov a plodín určených ku konzumácii)
 • splachovanie WC (tvorí až 30 % spotreby vody, preto je výhodnejšie realizovať v dome rozvod zrážkovej vody k tomuto účelu)
 • pranie (dažďová voda je mäkká, netvorí vodný kameň, takže nie je nutné používať zmäkčovadla, lepšie rozpúšťa pracie prášky a tým znižuje ich spotrebu; je vhodné ju využívať najmä tam, kde je bežne dostupná voda tvrdá, okrem úspory pracích práškov znížite aj opotrebenie pračky)
 • upratovanie, umývanie (napr. na podlahy alebo autá nie je nutné plytvať pitnou vodou, za ktorú musíte zaplatiť) Pitná voda je príliš cenná na to, aby sme s ňou zalievali záhradu alebo splachovali WC

Ako to funguje?

K akumulácii dažďovej vody sú najvhodnejšie podzemné nádrže, pretože je v nich udržovaná relatívne nízka teplota aj v letných mesiacoch (pod 16° C), čím je obmedzené množenie baktérií. Zo strechy je dažďová voda odvádzaná odkvapom cez lapače splavenín, na prítoku do nádrže musí byť osadený účinný filter. Prítokové potrubie musí byť osadené tak, aby nedochádzalo k víreniu vody a usadenín na dne nádrže. Každá nádrž má bezpečnostný prepad, ktorým odteká voda z nádrže pri jej naplnení ďalej do kanalizácie alebo vsakovacej jamy na pozemku.

Ku každej nádrži od nás zákazník obdrží:

 1. montážny postup usadzovania nádrží do zeme
 2. protokol o skúške tesnosti podľa čsn 750905
 3. prehlásenie výrobcu o zhode podľa zákona č.22/1997 zb.
 4. záručný list